Rillettes "cul noir" - 180g

Rillettes "cul noir" - 180g

9,45 €
Terrine nature "cul noir" - 180g

Terrine nature "cul noir" - 180g

8,36 €
Boudin noir aux châtaignes - 180g

Boudin noir aux châtaignes - 180g

5,73 €
Saucisson "cul noir" - 250g env

Saucisson "cul noir" - 250g env

11,54 €
Terrine "cul noir" aux cèpes - 180g

Terrine "cul noir" aux cèpes - 180g

9,54 €
Terrine "cul noir" au foie gras de canard  - 180g

Terrine "cul noir" au foie gras de canard - 180g

9,82 €