Mini Blinis X 4 - 200 G Salaisons Maritimes

Mini Blinis x 4 - 200 g

€2,38 €2,64
Mini blinis au blé noir x16 - 135g

Mini blinis au blé noir x16 - 135g

€3,18
Mini Blinis X 16 - 135G Salaisons Maritimes

Mini blinis x 16 - 135g

€2,30 €2,55
Minis Blinis cocktail x 30 -135g

Minis Blinis cocktail x 30 -135g

€3,55
Raisin de mer - 100g

Raisin de mer - 100g

€15,54
Salicornes au naturel - 210g

Salicornes au naturel - 210g

€10
Salicornes au naturel - 210g

Salicornes au naturel - 210g

€10

Spiruline (algue) en poudre - 250g

€22,18
Spiruline (algue) en poudre - 250g

Spiruline (algue) en poudre - 250g

€22,18
Tartare d'algues fraiches - 110g

Tartare d'algues fraiches - 110g

Bio - €6,64
Tartare d'algues fraiches - 300g

Tartare d'algues fraiches - 300g

Bio - €13,82
Tartare d'algues Nori - 110g

Tartare d'algues Nori - 110g

Bio - €7,27